Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA

2013 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etapų datos

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*
2013-06-01 – 2013-07-23, 17 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų
sesija
Sesija 2013-06-19 – 2013-07-05
Rezultatų paskelbimas Iki 2013-07-08
Stojančiųjų į pedagogikos studijas
motyvacijos vertinimas
Sesija 2013-06-19 – 2013-07-05
Papildoma stojamųjų egzaminų
sesija ir motyvacijos vertinimas
(tik dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavusiems pagrindinėje
sesijoje)
Sesija 2013-07-09– 2013-07-10
Rezultatų paskelbimas 2013-07-11
2010-2012 m. brandos atestatų duomenų ir 2013 m. brandos
egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš
valstybinių duomenų bazių
iki 2013-07-12**
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo ir kitų papildomų
dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams
2013-06-03 – 2013-07-23, 17 val.
   
Pagrindinis priėmimas
1 etapas
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2013-07-27  iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais
pasirašymas aukštosiose
mokyklose
2013-07-29 - 2013-08-02
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2013-08-03
2 etapas Dalyvaujančiųjų antrajame etape
pageidavimų patvirtinimas arba
keitimas
2013-07-28 – 2013-08-05
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2013-08-06 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais
pasirašymas aukštosiose
mokyklose
2013-08-07 – 2013-08-08
Likusių laisvų vietų skelbimas 2013-08-09
Papildomas priėmimas Atnaujintų prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas 2013-08-09 – 2013-08-10
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2013-08-11 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas
aukštosiose mokyklose
2013-08-12 – 2013-08-13
* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos įvertinimas jau yra įvykę arba iki stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos įvertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
** Pakartotinės sesijos ir apeliacijų rezultatai pateikiami iki 2013-07-19 dienos.
 
Atgal