This is an example of a HTML caption with a link.
Bendrasis priėmimas prasideda birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728 Faks.(8-37)320837
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA
Aktuali informacija
2014-04-11

Š.m. kovo 10 d. švietimo ir mokslo ministras patvirtino sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.

Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai įskaičiuojami į konkursinius balus stojantiems į biomedicinos studijų srities sporto studijų krypties ir socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo studijų krypties dalyko sporto pedagogikos studijų programas.

2014-01-17
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* 2014-06-01 – 2014-07-21 17val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija

Naujienos

2014-04-04

Š. m. balandžio 2 d. švietimo ir mokslo ministras patvirtino įsakymą „Dėl  Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimo atitikmenys bei motyvacijos vertinimo (stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas) balai.

2014-03-26

Š.m. kovo 10 d. švietimo ir mokslo ministras patvirtino sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.

Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai įskaičiuojami į konkursinius balus stojantiems į biomedicinos studijų srities sporto studijų krypties ir socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo studijų krypties dalyko sporto pedagogikos studijų programas.

2014-02-28

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) įgyvendina projektą „Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas“ finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmonių išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“.

2014-02-17

Vyriausybė patvirtino valstybės finansavimą 2014 m. pirmakursių studijoms pagal studijų sritis. Iš viso bakalauro ir vientisosioms studijoms numatoma skirti beveik 30 mln. litų.

Vyriausybės nutarimu paskirstyta 27,7 mln. litų. Didžioji dalis lėšų – 26,9 mln. litų – tenka priėmimui į valstybės finansuojamas vietas, 732 tūkst. litų – studijuojančiųjų valstybės nefinansuojamose vietose studijų stipendijoms. Be patvirtintų lėšų dar 1,6 mln. litų numatyta tiksliniam finansavimui.