This is an example of a HTML caption with a link.
Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728 Faks.(8-37)320837
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA
Aktuali informacija
2016-02-01

Vasario 4 - 6 d. LITEXPO parodų centre Vilniuje vyks tradicinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „Studijos 2016“, kurioje dalyvaus ir visus besidominčius bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas konsultuos LAMA BPO (5 salėje).

Taip pat LAMA BPO atstovai dalyvaus įvairiuose parodos „Studijos 2016“ renginiuose:

  • vasario 5 d. 11 val. 5.1 konferencijų salėje LAMA BPO prezidentas P. Žiliukas dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamoje  konferencijoje „Rinkis atsakingai“ ir skaitys pranešimą „Priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas nuostatos“;
  • vasario 5 d. 15 val. 5.1 konferencijų salėje LAMA BPO vyr. konsultantė O. Kardauskė skaitys pranešimą "2016 m. bendrojo priėmimo tvarka į Lietuvos aukštąsias mokyklas ";
  • vasario 6 d. 14 val. 5.3 konferencijų salėje LAMA BPO vyr. konsultantė O. Kardauskė skaitys pranešimą "2016 m. bendrojo priėmimo tvarka į Lietuvos aukštąsias mokyklas ".

Visus parodos lankytojus kviečiame aplankyti LAMA BPO stendą ir gauti atsakymus į klausimus apie bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Iki pasimatymo studijų parodoje!

2016-01-28

2015 m. lapkričio 27 d. Lietuvos universitetų rektorių konferencija, siekdama geresnės studijų kokybės ir geresnio stojančiųjų pasirengimo studijoms aukštosiose mokyklose bei jų atrankos balanso visame aukštojo mokslo sektoriuje, priėmė nutarimą dėl minimalių reikalavimų stojant į Lietuvos universitetus 2016 m.:

2015-08-13

Švietimo ir mokslo ministrė 2015 m. rugpjūčio 12 d. patvirtino įsakymą „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“.

Asmenys, nuo 2015 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetinių studijų programas;
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą  ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.

Naujienos

2016-01-15

Š. m. sausio 8 d. LAMA BPO valdybos posėdyje buvo patvirtintos 2016 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos.

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2016-06-01 – 2016-07-19 12 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija 2016-06-17 – 2016-07-08
Rezultatų paskelbimas Iki 2016-07-11
Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2016-06-20 – 2016-07-08
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2016-07-11 – 2016-07-12
Rezultatų paskelbimas 2016-07-13
Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2016-07-12 ir 2016-08-09

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-07-23 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2016-07-25 – 2016-07-28 17 val.

 

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-07-29 14 val.

Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2016-07-29 16 val. –
2016-07-31 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-03 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2016-08-04 – 2016-08-05 16 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-08-06 17 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2016-08-06 17 val. – 2016-08-08 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-11 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2016-08-12 – 2016-08-13 16 val.
2015-08-19

Š.m. rugpjūčio 17 d. švietimo ir mokslo ministrė patvirtino įsakymą ,,Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2015-08-16

Baigėsi bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas (20 universitetų ir 23 kolegijas). Svarbiausieji bendrojo priėmimo duomenys:

  • Priėmimo sąlygas tenkino ir konkurse dalyvavo 32 568 stojantieji (2014 m. – 34 431).
  • Iš viso bendrojo priėmimo metu valstybės finansuojamų studijų sutartis pasirašė 13 879 (2014 m. – 13 796), valstybės nefinansuojamų studijų su studijų stipendija 433 (2014 m. – 406) asmenys. Valstybės nefinansuojamų studijų sutartis pasirašė 11 274 (2014 m. – 12 230) asmenys.
2014-08-26

Š.m. rugpjūčio 20 d. švietimo ir mokslo ministras patvirtino įsakymą ,,Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo tvarkos aprašu turės vadovautis stojantieji  dalyvausiantys bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2016 metais.
Švietimo ir mokslo ministro  2014 m. rugpjūčio 20 d. patvirtintą įsakymą rasite „Teisės aktų“ skiltyje.