This is an example of a HTML caption with a link.
Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728 Faks.(8-37)320837
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA
Aktuali informacija
2015-01-22
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* 2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija
Sesija 2015-06-19 – 2015-07-08
Rezultatų paskelbimas Iki 2015-07-09
Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija
2015-06-19 – 2015-07-08
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2015-07-09 – 2015-07-10
Rezultatų paskelbimas 2015-07-10
Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2015-07-09 ir 2015-08-07
2010–2014 m. brandos atestatų duomenų ir 2015 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių
Iki 2015-07-13**
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams*** 2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.
 

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-07-23 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2015-07-24 – 2015-07-28 17 val.
(išskyrus 07-26)
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-07-29 14 val.

Antrasis etapas
Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2015-07-29 16 val. -
2015-07-31 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-08-03 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2015-08-04 - 2015-08-06 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-08-07 14 val.

Papildomas priėmimas
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas****
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams

2015-08-07 – 2015-08-10 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-08-12 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2015-08-13 – 2015-08-14 17 val.
2015-01-21

Bendrojo priėmimo prašymai teikiami tik internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti  informacinę sistemą (LAMA BPO IS).

Naujienos

2015-04-21

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo“ pakeitimą, kuriame išdėstė dokumentą nauja redakcija.

2015-02-24

Vyriausybė patvirtino valstybės finansavimą 2015 m. pirmakursių studijoms pagal studijų sritis. Iš viso bakalauro ir vientisosioms studijoms numatoma skirti  apie 8 mln. eurų. Pagal šį nutarimą Švietimo ir mokslo ministras vasario 20 d. patvirtino preliminarų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių.

2015-01-22

Š. m. sausio 15 d. LAMA BPO valdybos posėdyje buvo patvirtintos 2015 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos.

Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 18 d. 15 val. Visą šį laikotarpį prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Tačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas, jau bus įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liks mažiau kaip 24 valandos. Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 19 d. – liepos 8 d.

2015-01-16

Š.m. sausio 15 d. švietimo ir mokslo ministras patvirtino studentų, priimamų 2015 metais į aukštąsias mokyklas, normines universitetinių ir koleginių studijų kainas.

Šį dokumentą rasite "Teisės aktų" skiltyje.