This is an example of a HTML caption with a link.
Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728 Faks.(8-37)320837
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA
Aktuali informacija
2015-05-19

Nustatyti aukštųjų mokyklų minimalūs balai, kurių nepasiekę stojantieji negalės pretenduoti į aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas.

2015-01-22
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* 2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija
Sesija 2015-06-19 – 2015-07-08
Rezultatų paskelbimas Iki 2015-07-09
Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija
2015-06-19 – 2015-07-08
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2015-07-09 – 2015-07-10
Rezultatų paskelbimas 2015-07-10
Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2015-07-09 ir 2015-08-07
2010–2014 m. brandos atestatų duomenų ir 2015 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių
Iki 2015-07-13**
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams*** 2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.
 

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-07-23 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2015-07-24 – 2015-07-28 17 val.
(išskyrus 07-26)
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-07-29 14 val.

Antrasis etapas
Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2015-07-29 16 val. -
2015-07-31 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-08-03 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2015-08-04 - 2015-08-06 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-08-07 14 val.

Papildomas priėmimas
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas****
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams

2015-08-07 – 2015-08-10 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-08-12 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2015-08-13 – 2015-08-14 17 val.
2015-01-21

Bendrojo priėmimo prašymai teikiami tik internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti  informacinę sistemą (LAMA BPO IS).

Naujienos

2015-05-11

2015 m. aukštosioms mokykloms paskirstyta 606 tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų, iš jų priėmimui į pirmą kursą  – 518. Tikslinis studijų finansavimas skiriamas konkrečioms aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį.

2015-05-06

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino „Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų  įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo“ pakeitimą.  Šis aprašas nustato bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas dalyvaujantiems asmenims tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, atitikmenis.

2015-04-21

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo“ pakeitimą, kuriame išdėstė dokumentą nauja redakcija.

2015-02-24

Vyriausybė patvirtino valstybės finansavimą 2015 m. pirmakursių studijoms pagal studijų sritis. Iš viso bakalauro ir vientisosioms studijoms numatoma skirti  apie 8 mln. eurų. Pagal šį nutarimą Švietimo ir mokslo ministras vasario 20 d. patvirtino preliminarų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių.